תקנון ומדיניות משלוחים

 1. אתר עולם הדגים הינו אתר אינפורמטיבי להצגת מתכונים מובילים של דגים ובנוסף, הצגת מוצרים ואפשרות לביצוע הזמנה דרך הטלפון.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין הספק.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. ההרשמה כמנוי מיועדת לגילאי 18 ומעלה. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18
  שנה.
 7. האתר מונגש לבעלי מוגבלויות עפ"י התקן.
 8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש. הגולש רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו על פי בחירתו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן
  את המנויים הנרשמים לאתר.
 13. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת
  הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
  הרכישה
 14. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 15. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 16. הרכישה באתר הינה באמצעות הטלפון בלבד והמחירים המופיעים בעמודי המוצרים עלולים להשתנות בכל עת.
 17. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתו.
  החזרות וביטולים
 18. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של הספק. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני או שיחת טלפון מהספק המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 19. לקוח שביצע הזמנה יכול לבטלה עד 09:00 בבוקר של יום החלוקה ללא כל חיוב. מהשעה
  09:00 ועד השעה 13:00 יחויב הלקוח בחמישים אחוז מעלות ההזמנה. אחרי השעה אחת
  וברגע קבלת המשלוח יחויב הלקוח במחיר מלא ולא ניתן להחזירו.
 20. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. הספק לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
  אספקה והובלת המוצר
 21. הספק ידאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, בהתאם לזמנים המופיעים בטבלת המשלוחים המעודכנת מעת לעת בדף "שאלות ותשובות" שבאתר, בהתאם לכל אזור משלוח.
 22. הספק לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 23. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה וכן הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי בשעות הפעילות של החנות בימים ב' – ה' בין השעות 09:00 – 17:30.
 24. עלויות המשלוח משתנות בהתאם לסכום הקניה ו/או אזורי המשלוח כמפורט בטבלת המשלוחים המעודכנת מעת לעת בדף "שאלות ותשובות" שבאתר.
  שירות לקוחות
 25. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של הספק במייל klodagim@gmail.com
 26. הספק ו/או מי מטעמו רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  .28 הספק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 27. במקרים שאינם בשליטת הספק ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא הספק אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 28. כפתור "שלח" יש משום הסכמה לספק או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של הספק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של הספק שלחו לנו מייל: klodagim@gmail.com
  באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
  אחריות
 29. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 30. בכפוף לאמור לעיל, בשום מקרה לא תחול על הספק ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזקן עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזקים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לספק ו/או מי מטעמו על האפשרות של קרות נזק מאותו סוג כאמור. הספק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.
 31. השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS-IS") ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הספק ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. הספק מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר. בכל מקרה, הספק לא יישא באחריות לפעילות כלשהי ל כ ל גור ם אח ר שאינו בשליטתו המלאה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של הספק .
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הספק.
  דין וסמכות שיפוט
 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באשדוד תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

כדי שנוכל לשלוח לך את הדגים, אנחנו צריכים לדעת מה המיקום:

טופס יצירת קשר

מוזמנים לכתוב לנו במייל:
klodagim@gmail.com